Kvalomgången i Skolornas matematiktävling 2010 avslutad

Nu är kvalomgången i Skolornas matematiktävling 2010 avslutad. Vi är glada att konstatera att intresset varit mycket stort med  139 skolor anmälda. Rättning pågår nu och kommer att pågå de närmaste veckorna. Vilka som tagit sig vidare från kvalomgången kommer att meddelas efter rättningskonferensen i mitten av oktober.