Nytt format för SMT:s lagtävling

I många år har lagtävlingen inom Skolornas matematiktävling baserats enbart på de individuella deltagarnas resultat i kvalificeringsomgången. Gymnasieskolornas placering har avgjorts av de tre bästa individuella kvalresultaten. Tävlingskommittén och styrelsen i Svenska matematikersamfundet har efter att ha diskuterat frågan kommit fram till ett beslut om att ändra formatet för lagtävlingen från och med hösten 2015. Den nya tävlingsformen baseras dels på det gamla, dels på tävlingen Pythagoras enigma, som sedan 2014 organiseras av Malmö Borgarskola.

Kvalificeringsomgången i SMT är i fortsättningen att betrakta som kvalificeringsomgång även för lagtävlingen. En preliminär placering görs efter samma princip som gällt för lägtävlingen hittills. För lagen placerade på plats 6 och lägre är denna placering den slutgiltiga. De fem bäst placerade lagen bjuds till lagfinalen som heter SMT Lagfinal ”Pythagoras enigma”, och som organiseras av tävlingskommittén tillsammans med Malmö Borgarskola. Lagfinalen genomförs i slutet av maj på  Malmö Borgarskola. Till den kan även ett fåtal individuella deltagare bjudas in. Formatet är en så kallad Mattekamp, i vilken lagdeltagarna samarbetar. I en första omgång bestäms vilka tre lag som fortsätter, och övriga två lag samt eventuella individuellt inbjudna förstärker de tre första lagen. De tre första platserna bestäms sedan i en andra omgång. Därmed blir lagtävlingen en äkta lagtävling, och den avslutas, precis som den individuella finalen, med en prisutdelningsceremoni.

Vi hoppas att det nya formatet kommer att göra lagtävlingen mer synlig och stimulera deltagarna till ännu bättre resultat. Välkomna till SMT 2015!