Svenska matematikersamfundet

Svenska matematikersamfundet är en idell förening som verkar för att främja matematiken. Föreningen grundades 1950 och har omkring 500 medlemmar. Samfundets aktiviteter innefattar bland annat utdelning av Wallenbergpriset till framstående yngre matematiker, utdelning av resestipendier till yngre forskare, höst- och vårmöten samt att arrangera Skolornas matematiktävling.

Svenska matematikersamfundet