Svetlana Iantchenko om matematik och Malmös framgång

Det är äntligen dags för final i Skolornas matematiktävling 2014. Dagen i ära har vi valt att prata med universitetslektorn och matematikläraren Svetlana Iantchenko från Malmö Borgarskola − gymnasieskolan som för andra året i följd vann vår lagtävling.

Hej Svetlana!
− Hej!

Varför är du matematiklärare?
− Jag tycker att matematik är oerhört vackert och jag vill gärna dela med mig av den känslan.

Hur länge har du lärt ut matematik?  
− Sammanlagt 14 år, om man räknar med undervisning under doktorandtiden. Totalt 3 av dessa 14 år är på gymnasiet.

Vad definierar en bra matematiklärare?
− Problemet med att lära sig matematik bottnar oftast i att elever inte vågar tro på sig själva. En bra mattelärare kan ta fram den där lilla mattekärnan i varje elev och låta den växa. Jag själv undervisar elever på ekonomiprogrammet [utöver naturprogrammet och tävlingsmatematik] och där är min uppgift att genom uppmuntran få dessa elever att läsa flera mattekurser än de som ingår i själva programmet. Vårt samhälle behöver ju ekonomer som är duktiga i matematik.

Malmö Borgarskola har nu vunnit lagtävlingen i Skolornas matematiktävling för andra året i rad, detta trots att ni inte har någon specialutbildning i matematik. Hur går detta ihop?
− Det är en kombination av olika saker. Vi har ”Pythagoras gäng”, en satsning på grundskoleelever som vår rektor, Nicola Sarac, startade för ett antal år sedan. Där ser vi oftast om eleven ”sticker ut.” Jag får också stor hjälp av min kollega Ulf Jungstrand med att hitta dessa speciella elever. Det händer också att jag går runt i våra vanliga naturvetarklasser och presenterar vår tävlingsverksamhet. De som tycker det verkar intressant och nappar på idén kommer till oss – det viktiga är då att uppmuntra dem.

Vad är ditt mål med att skapa duktiga matematikelever?
− Jag tänker nog inte så mycket på att skapa duktiga matteelever utan snarare försöker se till att mina elever utvecklas så långt som möjligt. Målet med det är ett ”tänkande” samhälle.

Hur viktig anser du matematiken vara för Sveriges elever?
− Man har studerat matematik långt före antikens tid och jag tycker inte att våra elever har mindre anledning att läsa matematik än t.ex. de antika grekerna.

Hur gör man matematik roligt för elever som inte brinner för det?
− Tävlingar fungerar jättebra som motivation, i vanlig undervisning också. Det finns alltid roliga utmaningar inom matematik. Det gäller bara att hitta ett ”rätt” problem till varje elev. Tävlingar i matematik bjuder på ”icke-standard” problem där man måste vara kreativ för att komma på lösningen. Det är otroligt tillfredsställande att lyckas med ett problem man klurat länge på. Det är den känsla som gör att man vill fortsätta.

Hur ska vi få upp intresset för matematik i Sverige?
− Jag tycker att det är alldeles för stor fokus på tillämpningar. Människorna började studera matematik på grund av sitt andliga behov, sin längtan efter kunskap och harmoni. Visar vi den sidan av matematiken får vi än fler elever med oss tror jag.

Varför Skolornas matematiktävling?
− Det är ett mycket bra tillfälle för eleverna att testa sina ”krafter” i konkurrensen med andra elever från hela Sverige. Kommer man till final är det extra kul. Man träffar andra med samma intresse, man får kompisar för livet. Det är stort.

Tack Svetlana!