Tävlingsomgången ht 2012

De sex bästa i finalomgången i Luleå den 24 november 2012:

  • 1. Mårten Wiman, Danderyds gymnasium, Danderyd
  • 2. Lars Åström, Malmö Borgarskola, Malmö
  • 3. Elizaveta (Lisa) Lokteva, Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, och Junyu Gao, Malmö Borgarskola, Malmö
  • 5. Emma Johansen, Berzeliusskolans gymnasium, Linköping, och Yue Jiao, Blackebergs gymnasium, Stockholm

Lagtävlingen 25 september 2012 (de 5 bästa skolorna)


1) Danderyds gymnasium, Danderyd
2) Malmö Borgarskola, Malmö
3) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg
4) Katedralskolan, Lund
5) Berzeliusskolans gymnasium, Linköping