Tävlingsomgången ht 2013

Finalomgången i Stockholm, 23 november 2013, plats 1–6:

 1.  Johan Sannemo, Danderyds gymnasium, Danderyd
 2. Elizaveta (Lisa) Lokteva, Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg
 3. Lars Åström, Malmö Borgarskola, Malmö
 4. Junyu (Andy) Gao, Malmö Borgarskola, Malmö
 5. Tianfang Zhang, Kungsholmens gymnasium, Stockholm
 6. Åke Andersson, Hvitfeldtska gymnasiet, och Malte Larsson, Malmö Borgarskola

Lagtävlingen 2013:

 1. Malmö Borgarskola, MALMÖ
 2. Danderyds gymnasium, DANDERYD
 3. Hvitfedtska gymnasiet, GÖTEBORG
 4. Kungsholmens gymnasium, STOCKHOLM
 5. Berzeliusskolan, LINKÖPING