ANMÄLAN

Skolornas matematiktävling
Skolornas matematiktävling är en tävling i matematisk problemlösning för gymnasister som har arrangerats varje år av Svenska matematikersamfundet sedan 1961.Tävlingen har under åren varit ett tillfälle då unga matematikintresserade upptäckt sin potential för matematik och uppmuntrats att fördjupa sig. För många har det varit en möjlighet att bygga nätverk och få kontakter ute i världen. Du som är elev på gymnasiet är varmt välkommen att delta i tävlingen!

 

Är du elev och vill vara med?
Anmälan sker via din lärare så prata med din matematiklärare eller tipsa om tävlingen genom att klicka här till höger –>

Är du lärare och vill anmäla din skola till kvalet 26 september?
Fyll i en intresseanmälan nedan genom att klicka på knappen eller skicka anmälan med e-post till: skolornas@swe-math-soc.seObservera att det är skolan, inte enskilda elever, som anmäls (vi behöver alltså inte i förväg veta namnen på dem som kommer att delta). Ange skolans namn och postadress. Ange också den lärare som blir kontaktperson och som kommer att ansvara för genomförandet av tävlingen på skolan. Uppge kontaktpersonens e-postadress och telefonnummer komplettera gärna även e-postadress och telefonnummer till skolexpeditionen.Sista anmälningsdag 2017 är 13 september!