Brummer & Partners: Deltagarna i Skolornas matematiktävling är vår framtids problemlösare

Sedan flera år tillbaka har Skolornas matematiktävling till största delen finansierats av Brummer & Partners. Vi ringde upp Ann-Sofie Odenberg, hållbarhetschef på Brummer & Partners, för att prata om det långsiktiga engagemanget i tävlingen och varför det är så viktigt att satsa på framtidens matematiker i Sverige.

Matematik utgör själva kärnan i Brummer & Partners uppdrag, vilket är att förvalta andra människors kapital med framgångsrik riskjusterad avkastning. Även om Brummer & Partners medarbetare är passionerade för matematik anser de att ämnet är underskattat i skolan, framförallt med tanke på vart världens innovationer och teknologiska utveckling är påväg. Det behövs fler duktiga problemlösare i landet och därför har de valt att rikta sitt samhällsengagemang till svensk matematik genom initiativ som Skolornas matematiktävling.

Vi vill inspirera unga, få dem att upptäcka utmaningarna med matematik och visa vilka möjligheter som kan öppna upp sig i framtiden om de satsar mer på att förkovra sig inom ämnet. Även om det krävs större insatser från fler håll i samhället så hoppas jag att vi genom vårt engagemang i Skolornas matematiktävling åtminstone kan bidra litegrann till en positiv utveckling där fler väljer matematikintensiva utbildningar, förklarar Ann-Sofie.

Glädjen som Skolornas matematiktävling medför är ömsesidig. Det årliga träningslägret i Brummer & Partners lokaler uppskattas av såväl elever som Ann-Sofie och hennes kollegor.

– Det absolut roligaste genom åren har varit att få se hur kul ungdomarna tycker att det är och att de verkar uppskatta tävlingen med alla delmoment. Deltagarna tillför mycket ny energi i huset när de är här under vårt träningsläger. Jag har tittat in när de sitter och jobbar och det är alltid kamratlig stämning. De verkar glada när de löser problem tillsammans!

Viktigt med en bra grund redan innan gymnasiet

För att fånga upp fler elevers ögon för ämnet är det viktigt att lägga en bra grund så tidigt som möjligt, menar Ann-Sofie.

– Det krävs insatser redan på grundskolenivå för att rusta eleverna och fånga upp både de som har ett intresse för matematik och de som inte har det, beskriver Ann-Sofie och fortsätter:

– Matematik är viktigt för alla människor på ett grundläggande plan, för att kunna förstå sin egen vardagsekonomi, påverka sin pension och kontrollera sitt eget liv. På det djupare planet är välutbildade matematiker avgörande för Sveriges internationella konkurrenskraft och vi behöver möjliggöra resurser där det finns behov, inte minst i takt med digitaliseringen.

Ann-Sofie vill slå hål på vanföreställningen om att det bara krävs fallenhet och talang för att bli bra på matematik. Hon påpekar att det handlar minst lika mycket om övning, uthållighet och grit.

– Även elever som har lätt för sig behöver utmanas. Det är vanligt att nöja sig när de uppgifter som måste göras är avklarade men det kan straffa sig senare. Det kommer en punkt då alla elever stöter på en högre nivå och då kan det bli tufft att tidigare bara ha glidit med, förklarar hon och avslutar samtalet med uppmaningar till såväl matematiklärare som elever:

– Jag skulle vilja uppmana lärare att under ett tidigt stadie utmana elever och visa dem hur kul matte kan vara för att få upp deras motivation, få dem att vilja anstränga sig och göra mer. Till elever som brinner för ämnet skulle jag rekommendera att undersöka om skolan tillhandahåller matteklubbar eller om det finns andra former av möjligheter för att utveckla sitt intresse. Vad som erbjuds ser olika ut från ort till ort men det går alltid att ta saken i egna händer och gå ihop med andra som vill lösa problem tillsammans.