Nyheter

Kvalomgången i Skolornas matematiktävling 2010 avslutad

Nu är kvalomgången i Skolornas matematiktävling 2010 avslutad. Vi är glada att konstatera att intresset varit mycket stort med  139 skolor anmälda.…

Nu är kvalomgången i Skolornas matematiktävling 2010 avslutad. Vi är glada att konstatera att intresset varit mycket stort med  139 skolor anmälda. Rättning pågår nu och kommer att pågå de närmaste veckorna. Vilka som tagit sig vidare från kvalomgången kommer att meddelas efter rättningskonferensen i mitten av oktober.

Brummer & Partners satsar på Skolornas matematiktävling

Svenska matematikersamfundet och Brummer & Partners har slutit ett flerårigt sponsringsavtal för Skolornas matematiktävling. Genom samarbetet får Svenska Matematikersamfundet resurser för att fortsätta och utveckla tävlingen.

Svenska matematikersamfundet och Brummer & Partners har slutit ett flerårigt sponsringsavtal för Skolornas matematiktävling. Genom samarbetet får Svenska Matematikersamfundet resurser för att fortsätta och utveckla tävlingen. Pengarna ska gå till Svenska matematikersamfundets kostnader för arrangemanget samt till kommunikationsinsatser kring tävlingen för att öka intresset bland gymnasieelever. Avsikten är att på lång sikt stödja och tillsammans med Svenska matematikersamfundet utveckla Skolornas matematiktävling.

Syftet med samarbetet är att bidra till ett ökat intresse för matematik och målsättningen är att fördubbla antalet tävlande från dagens omkring 700 till 1 400 gymnasieelever per år. Visionen på sikt är att skapa förutsättningar för att Sverige återigen ska strida om topplaceringarna i den Internationella matematikolympiaden. Förhoppningen är också att detta ska bidra till ett ökat intresse för matematik ute på gymnasieskolorna.

– Det finns flera goda skäl till den här satsningen och delvis handlar det om ett genuint egenintresse. För vår verksamhet är vi beroende av tillgången till duktiga matematiker också i framtiden. Men framför allt är tävlingen i sig och det arbete Svenska matematikersamfundet gör för att väcka engagemang kring matematiken värd allt stöd. Till de många frivilliga timmar som tävlingskommittén varje år lägger för att driva Skolornas Matematiktävling kan vi nu bidra med resurser som behövs för att utveckla verksamheten, säger Klaus Jäntti, VD för Brummer & Partners.

Skolornas Matematiktävling hölls första gången 1961 och i höst arrangeras tävlingen för 50:e gången på Sveriges gymnasieskolor. Den består av en individuell tävling som kvalificerar vinnarna till Internationella matematikolympiaden och en lagtävling där skola ställs mot skola.

– Tävlingen har för många framstående matematiker varit det tillfälle då de på allvar blivit matematikintresserade och uppmuntrade att fördjupa sig. Det är ett tillfälle då både de själva och omgivningen upptäckt den potential de har. Med hjälp av Brummer & Partners engagemang kan vi förhoppningsvis öka intresset för matematik. Det ger oss också möjligheter till mer träning och coachning av gymnasieeleverna inför internationella tävlingar, vilket kräver både tid och resurser av våra universitetsmatematiker, säger professor Tobias Ekholm, ordförande för Svenska matematikersamfundet.

Samarbetet är en del av Brummer & Partners samhällsengagemang och målsättningen är att på ett konkret sätt bidra till att öka intresset för matematik. Utöver engagemanget i Skolornas matematiktävling är Brummer & Partners en av Moderna museets huvudsponsorer.

– Det är viktigt att näringslivet tar ett aktivt ansvar och engagerar sig även i denna typ av frågor. Ett ökat matematikintresse är angeläget för Sveriges framtida konkurrenskraft och gagnar både vår industri och finanssektor, avslutar Klaus Jäntti.

Brummer & Partners satsar på Skolornas matematiktävling

Svenska matematikersamfundet och Brummer & Partners har slutit ett flerårigt sponsringsavtal för Skolornas matematiktävling. Genom samarbetet får Svenska Matematikersamfundet resurser för att fortsätta och utveckla tävlingen.

Svenska matematikersamfundet och Brummer & Partners har slutit ett flerårigt sponsringsavtal för Skolornas matematiktävling. Genom samarbetet får Svenska Matematikersamfundet resurser för att fortsätta och utveckla tävlingen. Pengarna ska gå till Svenska matematikersamfundets kostnader för arrangemanget samt till kommunikationsinsatser kring tävlingen för att öka intresset bland gymnasieelever. Avsikten är att på lång sikt stödja och tillsammans med Svenska matematikersamfundet utveckla Skolornas matematiktävling.

Syftet med samarbetet är att bidra till ett ökat intresse för matematik och målsättningen är att fördubbla antalet tävlande från dagens omkring 700 till 1 400 gymnasieelever per år. Visionen på sikt är att skapa förutsättningar för att Sverige återigen ska strida om topplaceringarna i den Internationella matematikolympiaden. Förhoppningen är också att detta ska bidra till ett ökat intresse för matematik ute på gymnasieskolorna.

– Det finns flera goda skäl till den här satsningen och delvis handlar det om ett genuint egenintresse. För vår verksamhet är vi beroende av tillgången till duktiga matematiker också i framtiden. Men framför allt är tävlingen i sig och det arbete Svenska matematikersamfundet gör för att väcka engagemang kring matematiken värd allt stöd. Till de många frivilliga timmar som tävlingskommittén varje år lägger för att driva Skolornas Matematiktävling kan vi nu bidra med resurser som behövs för att utveckla verksamheten, säger Klaus Jäntti, VD för Brummer & Partners.

Skolornas Matematiktävling hölls första gången 1961 och i höst arrangeras tävlingen för 50:e gången på Sveriges gymnasieskolor. Den består av en individuell tävling som kvalificerar vinnarna till Internationella matematikolympiaden och en lagtävling där skola ställs mot skola.

– Tävlingen har för många framstående matematiker varit det tillfälle då de på allvar blivit matematikintresserade och uppmuntrade att fördjupa sig. Det är ett tillfälle då både de själva och omgivningen upptäckt den potential de har. Med hjälp av Brummer & Partners engagemang kan vi förhoppningsvis öka intresset för matematik. Det ger oss också möjligheter till mer träning och coachning av gymnasieeleverna inför internationella tävlingar, vilket kräver både tid och resurser av våra universitetsmatematiker, säger professor Tobias Ekholm, ordförande för Svenska matematikersamfundet.

Samarbetet är en del av Brummer & Partners samhällsengagemang och målsättningen är att på ett konkret sätt bidra till att öka intresset för matematik. Utöver engagemanget i Skolornas matematiktävling är Brummer & Partners en av Moderna museets huvudsponsorer.

– Det är viktigt att näringslivet tar ett aktivt ansvar och engagerar sig även i denna typ av frågor. Ett ökat matematikintresse är angeläget för Sveriges framtida konkurrenskraft och gagnar både vår industri och finanssektor, avslutar Klaus Jäntti.