Rapport från fjolårets final av Skolornas matematiktävling

Vinnaren Rebecca Staffas

På Matematikcentrum i Lund avgjordes den 20 november i fjol finalomgången av Skolornas matematiktävling. De 26 bästa från  kvalomgången den 28 september hade samlats för att göra upp om slutsegern i tävlingen, den femtionde i ordningen. Tävlingen startade redan kl 8 på morgonen och pågick till klockan 13. Därefter blev det några spända timmars väntan på slutresultatet. De tävlande var fullt sysselsatta under eftermiddagen. Först var det förstås lunch, men sedan följde diverse aktiviteter med föredrag och annat, allt medan juryns ledamöter granskade tävlingsbidragen. Vi som rättade var överens om att det var bra nivå på skrivningen: inte för svår, men tillräckligt utslagsgivande för att skilja de allra bästa åt.

Det visade sig ganska snart att Rebeccas Staffas skrivning var den klart bästa. Med sina 36 poäng var hon den enda som hade mer än 30 poäng (42 poäng var max), medan det var betydligt tätare på platserna därefter. Bara två poäng skilde mellan platserna 2 och 6.

Tävlingen i full gång

Klockan 18.30 var det så dags för kvällens prisceremoni som inleddes med tal. Matematiska institutionens prefekt i Lund, Magnus Fontes, hälsade alla välkomna inte bara till kvällens ceremoni utan också till fortsatta studier i matematik. Svenska matematikersamfundets ordförande Tobias Ekholm och kommunikationschef Jacob Lannerö på Brummer & Partners framhöll i sina tal behovet av välutbildade matematiker och hur viktigt det är att utbildningen i skolor och på universitet håller en hög nivå. Ett av tävlingens syften är ju att väcka intresset för matematik hos gymnasieskolans elever.

Så blev det äntligen prisutdelning. Priserna för platserna 7–26 delades ut först (i bokstavsordning), sedan var det dags för de sex bästa att presenteras i omvänd resultatordning. Till slut var det bara Rebecca Staffas, Alex Loiko och och Simon Lindholm kvar och spänningen steg och inte minst den blivande segraren Rebecca såg riktigt nervös ut innan beskedet kom. Det var en glad och lycklig segrare som under applåder fick en prischeck på 10000 kr och som blev första innehavare av det nyinstiftade priset från sponsorn Brummer & Partners, en resa till Isaac Newton Institute i Cambridge, England, där många framstående forskare i matematik är verksamma. Dessutom fick Rebecca en plakett som bevis på utmärkelsen. Rebecca förklarade efteråt att hon hade haft besvär med en av uppgifterna och absolut inte väntat sig att vinna.

Kvällen fortsatte sedan med middag för deltagare, för lärare och doktorander vid Matematikcentrum i Lund och för medlemmar i tävlingsjuryn, såväl verksamma som icke aktiva. Nog handlade bordssamtalen mycket om matematik, men inte enbart, eftersom elever som är talangfulla i matematik i regel är mycket kunniga inom andra ämnesområden.

Alla deltagare verkade nöjda med dagen, även om en och annan kanske hade hoppats på ett något bättre resultat. Men att ta sig till final är ju en prestation i sig och alla närvarande har visat sin potential för fortsatta framgångsrika studier.

Se finalplaceringarna här

Dag Jonsson ordförande i Tävlingskommittén för Skolornas matematiktävling