“Många lever i villfarelsen att matematik bara handlar om siffror, men det är så mycket mer”

Han började med enklare programmering redan som femåring. Genom programmeringen fick han upp intresset för matematik, men han kände sig måttligt stimulerad i grundskolan. Det var inte förrän han deltog i Skolornas matematiktävling i nionde klass som Carl Nettelblad insåg att hans yrkeskarriär skulle bestå av siffror och beräkning, och han tycker att fler unga människor borde intressera sig för matematiken. 


Carl Nettelblad är en minst sagt mångfacetterad man. Idag jobbar han som universitetslektor i beräkningsvetenskap på Uppsala Universitet, att han skulle ägna sitt vuxna karriärliv åt problemlösning, pedagogik och siffror har han förmodligen en och annan matematiktävling att tacka för:

– Hösten i nian kvalificerade jag mig för finalen i Skolornas matematiktävling på Danderyds gymnasium. Finalen hölls samma vecka som man fick göra studiebesök och jag bestämde mig för att ansöka till matematiklinjen på Danderyds gymnasium, vilket innebar att jag var tvungen att pendla från Uppsala. Att tävla öppnade mina ögon för matematiken på ett nytt sätt.

“Att delta i IMO utvecklade mitt matematiska tänkande mycket”

Just tävlingar har varit ett återkommande tema i Carls liv. 2002 deltog han i Internationella Matematikolympiaden (IMO) och fick bland annat ett hedersomnämnande för en perfekt löst uppgift. Han har goda minnen från tävlingen, inte minst eftersom den gav näring till hans intresse för pedagogik:

– Det var speciellt, minst sagt. Att träffas i det sammanhanget med många liktänkande. Att gå in med inställningen “här kan jag lösa två av sex uppgifter och det kommer vara helt okej”. Det utvecklade mitt matematiska tänkande mycket med många uppgifter av svårare karaktär.

Matematik – mer än bara siffror

Carl tycker att det finns flera anledningar till varför unga borde intressera sig för matematik, och har genom åren stött på en och annan fördom:

– Många lever i villfarelsen att matematik bara handlar om siffror, men det är så mycket mer!  Matematik handlar om logik och att strukturera samband. Många kanske skulle säga att miniräknaren är ens främsta hjälpmedel, men det är snarare papper och penna. I framtiden kommer vi se ökad användning av AI och big data, och ibland kan de stora teknologiska framstegen härledas från matematiken. Det om något borde vara en anledning för unga att se matematiken som ett framtidsområde.