Andra tävlingar

Baltic Way

Fem av de främst placerade i årets kvaliceringstävling deltar i Baltic Way, en lagtävling mellan Östersjöstaterna (hit räknas även Norge och Island). Tävlingen har genomförts varje år sedan 1990. Mer information samt problemen kan läsas på

Baltic Way

 

NMC

Samtliga finalister i Skolornas matematiktävling som får tävla internationellt är välkomna att delta i Nordiska Matematiktävlingen, NMC, som är en individuell tävling för gymnasieelever från de fem nordiska länderna.  Problemtexter, lösningar och information hittas under nedanstående länk.

NMC

 

IMO (Internationella matematikolympiaden)

Tävlingen arrangeras årligen, vanligtvis i juli, och varje land har rätt att delta med upp till sex deltagare. De svenska deltagarna väljs ut bland finalisterna. Man tävlar i första hand individuellt, men även en inofficiell lagtävling förekommer.

IMO