Om Brummer & Partners

Skolornas matematiktävling har
en huvudsponsor som gör tävlingen möjlig.

Svenska matematikersamfundet är glada att kunna presentera Brummer & Partners som huvudsponsor för Skolornas Matematiktävling. Brummer & Partners är tillika en potentiell arbetsgivare för framtida mattebegåvningar. Med deras stöd kan vi marknadsföra tävlingen mer för att öka intresset och intensifiera träningen av finalisterna inför Internationella Matematikolympiaden.

Brummer & Partners har ett starkt engagemang för matematik. Här berättar vi mer om våra matteprojekt och varför vi under perioden 2017-2021 har avsatt över 20 miljoner kronor för att stärka svensk matematik genom Skolornas matematiktävling, Kleindagarna och KTH.

På Brummer & Partners finns matematik i själva kärnan av vårt uppdrag – att förvalta andra människors kapital. Vår förvaltning är kunskapsdriven och kräver ofta avancerade modeller eller beräkningar för att vara framgångsrik. Matematik är helt enkelt en central komponent i vår affärsverksamhet. Det är ingen tillfällighet att av våra drygt 400 medarbetare har fler än 100 högskoleutbildning i matematik och ett dussintal är dessutom disputerade. Men vår passion för matematik större än så.

Det finns en vanföreställning om att matematik bara bygger på fallenhet och talang. Den är fel. För att nå framgång inom matematiken krävs uthållighet, kreativitet, hårt arbete och mycket träning. Därför har vi på Brummer & Partners valt att fokusera stora resurser på matematik. Vi ser matematik som ett underskattat ämne i skolan. Och vi tror starkt på att inspirerande och skickliga lärare med rätt matteundervisning kan ge ungdomar nycklar till många dörrar i framtiden. Med bättre matematikutbildning kommer vi människor helt enkelt vara bättre skickade att lösa problem.

Vi behöver mer matematikforskning som är banbrytande, även om utfallet är osäkert och kan dröja många år. Förutsättningslös grundforskning är viktig för matematikens utveckling i Sverige. Genom att stödja matteprojekt kombinerar vi ett egenintresse för vårt företag med tydlig nytta för samhället i stort. Egenintresset handlar om att många av oss är nästan barnsligt förtjusta i ämnet och deltar själva gärna i tävlingar och projekt som rör matematik. Men framförallt handlar egenintresset om ansvar.

Vårt uppdrag är att förvalta andras kapital och för att göra det framgångsrikt måste vi hela tiden ligga i framkant för att uppnå det vi föresatt oss, att leverera god riskjusterad avkastning. Vi behöver också mäta och kontrollera risker och här spelar matematiken en stor roll. Det kräver de smartaste medarbetarna. Många riktigt smarta problemlösare är också duktiga i matte.

Samhällsnyttan handlar om att vi vill bidra till att Sverige fortsätter vår stolta tradition inom matematik och avancerad forskning. Vi är övertygade om att det är absolut nödvändigt att utbilda duktiga matematiker – det är en avgörande del för Sverige som framtidsland inom en mängd branscher och industrier. Matematik är helt enkelt en grundförutsättning för Sveriges internationella konkurrenskraft. Vi vill bidra till att säkra återväxten av duktiga matematiker. Och det naturliga sättet att göra det, är att satsa på lärare, forskning och utbildning. Vi vill också med vårt arbete bidra till att samhället värdesätter lärarna högre. Samtidigt vill vi vara med och inspirera unga människor genom att visa vilka möjligheter matematik kan öppna för dem i framtiden.

Det är bakgrunden till att vi sedan många år står bakom Skolornas Matematiktävling för gymnasieelever. Det är därför vi har valt att finansiera Kleindagarna som inspirerar mattelärare med kunskap och nya rön inom pedagogik. Och det är därför som vi finansierar en avancerad forskning inom analys av komplexa data vid KTH. Vårt engagemang är långsiktigt.

Läs mer om oss och vårt matematikengagemang på vår sajt Brummer & Partners >