Tävlingskommittén och arrangören

Tävlingskommittén i Skolornas matematiktävling

  • Mats Boij, Kungliga tekniska högskolan
  • Axel Hultman, Linköpings universitet
  • Thomas Kragh, Uppsala universitet
  • Peter Kumlin, Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet
  • Jana Madjarova (ordf), Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet
  • Victor Ufnarovski, Lunds universitet/Lunds tekniska högskola
  • Paul Vaderlind, Stockholms universitet
  • Frank Wikström, Lunds universitet/Lunds tekniska högskola
  • Lars-Daniel Öhman, Umeå universitet

 

Tävlingen arrangeras av Svenska matematikersamfundet

Svenska matematikersamfundet är en idell förening som verkar för att främja matematiken. Föreningen grundades 1950 och har omkring 500 medlemmar. Samfundets aktiviteter innefattar bland annat utdelning av Wallenbergpriset till framstående yngre matematiker, utdelning av resestipendier till yngre forskare, höst- och vårmöten samt att arrangera Skolornas matematiktävling.

Svenska matematikersamfundet >