“Var inte rädd för att eleverna ska börja ställa frågor som du inte kan besvara”

Få personer har varit delaktiga i lika många upplagor av Skolornas matematiktävling som Jana Madjarova. Sedan 1999 har hon varit medlem i tävlingskommittén och under snart tio års tid har hon axlat rollen som ordförande. Här berättar hon om den stora motivationsfaktorn bakom arbetet. 

Med ett genuint intresse för matematik sedan barnsben bestämde sig Jana för att tillägna studier och yrkesliv åt fördjupning inom ämnet. Idag arbetar hon aktivt med att ge andra samma chans. Hennes nuvarande titel är biträdande professor – vid Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma institution för matematiska vetenskaper, där hon till hösten firar trettio år som anställd.

– Jag är lika förtjust i matematik än idag. Det är fantastiskt att få ha ett jobb som känns så roligt. Jag vill att det ska gå bra för mina studenter och elever, därför försöker jag göra mitt bästa för att de ska utvecklas och ta sig vidare. 

Varje läsår kännetecknas av stor variation och hon jobbar med såväl ungdomar som vuxna. Undervisning och forskning växlas med en rad andra projekt, som utveckling av lärarutbildningen och program för pedagogiskt mentorskap. Jana är även involverad i antagningsproven för Chalmers och andra universitet, något hon har nytta av i arbetet med Skolornas matematiktävling.

– Jag utformar antagningsproven i matematik och är delaktig i den omfattande rättningen av cirka 600 skrivningar per tillfälle. Mitt engagemang i Skolornas matematiktävling innehåller liknande moment. Jag har satt ihop otroligt många uppgifter genom åren, både till korrespondenskurser och finaler.

Nätverkande och utveckling i fokus

Kunskaper inom matematik är grundläggande för att kunna föra logiska resonemang i vardagen. Det kommer också alltid finnas ett stort behov av problemlösare för framtida innovationer, eftersom så mycket runt oss bygger på matematik. Helhetsbilden av ämnet måste nå fler elever och initiativ som Skolornas matematiktävling hjälper till att synliggöra  och popularisera matematiken, menar Jana.

– Vi är otroligt tacksamma för att Brummer & Partners valt att stödja tävlingen och tillsammans med oss bredda synen genom att visa upp en större bild av vad matematik innebär. Deltagarna kommer nära ämnet och får möta starka företrädare som motiverar dem att analysera steget längre, förklarar hon och fortsätter:

– Många elever tror att det räcker med att lära sig använda tekniska hjälpmedel. Vi försöker ständigt förmedla att samhället är beroende av människor som också sätter sig in i förståelsen för uppbyggnaden bakom verktygen. Utan dem skulle utvecklingen stanna. 

Tävlingsresultatet i sig är inte huvudfokuset för Skolornas matematiktävling påpekar Jana. Det handlar snarare om att ge elever chans att upptäcka sin inre potential och skapa förutsättningar för nätverkande.

– Vi har fångat upp många oslipade diamanter som tagit sig till final flera gånger, utvecklats jättemycket längs vägen och så småningom även lyckats kvalificera sig till Internationella matematikolympiaden, IMO. Att få bidra till en persons utveckling och följa den över tid är det allra roligaste enligt mig, förklarar Jana och tillägger:

– Skolornas matematiktävling innebär en möjlighet att träffa andra likasinnade och diskutera med både elever och lärare som delar samma intresse. Jag ser nätverkandet som det mest väsentliga. 

Vikten av att våga

Inte minst fyller lärare en betydande funktion när det kommer till att bibehålla matematikintresse bland elever. Det görs bäst genom att vid ett tidigt stadie låta dem fördjupa sig och utmanas, även om det så innebär att gå utanför ramen.

– Det är viktigt att stimulera elever till att upprätthålla intresset och låta dem lära sig nytt. Förse dem med uppgifter av svårare karaktär och tipsa om verksamheter utanför skolan där de får stöta på andra typer av problem, som mattekollo eller matteklubb. Var inte rädd för att eleverna ska börja ställa frågor som du inte kan besvara. Du behöver inte kunna lösa alla avancerade problem själv för att vara en bra lärare. Det viktigaste är att du är trygg i din roll och låter eleverna komma framåt oavsett nivå.

Vad skulle du vilja säga till de elever som är nyfikna på Skolornas matematiktävling?

– Våga prova på. Skolornas matematiktävling kräver inte att du kan en massa formler. Allt handlar om att du på ett kreativt sätt ska kombinera olika kunskaper för att klura ut en lösning på spännande problem.