Om tävlingen

En tävling fylld av problem

Skolornas matematiktävling är en tävling i matematisk problemlösning för gymnasister som har arrangerats varje år av Svenska matematikersamfundet sedan 1961.Tävlingen har under åren varit ett tillfälle då unga matematikintresserade upptäckt sin potential för matematik och uppmuntrats att fördjupa sig. För många har det varit en möjlighet att bygga nätverk och få kontakter ute i världen. Du som är elev på gymnasiet är varmt välkommen att delta i tävlingen!

 

Tävlingsformen

Tävlingen sker såväl individuellt som i lag. Den individuella tävlingen omfattar två moment, en kvalificeringstävling ute på skolorna i slutet av september och en finaltävling för de 20-talet bästa i kvalomgången. Finalen äger rum i någon av Sveriges stora universitetsstäder, i slutet av november. Varje skola med minst tre deltagare kommer dessutom automatiskt med i lagtävlingen. Summan av de tre bästa individuella resultaten ger skolans lagpoäng i kvalificeringsomgången. För lagen placerade på plats 6 och lägre är denna placering den slutgiltiga. De fem bästa lagen bjuds in till en lagfinal som heter SMT Lagfinal ”Pythagoras enigma”, och som genomförs i slutet av maj på Malmö Borgarskola. Ett fåtal individuella deltagare kan också bjudas in. Formatet för lagfinalen är en så kallad Mattekamp, som avgörs i två omgångar. Värdskolan för lagfinalen (f.n. Malmö Borgarskola) har, i det fall skolan inte har ett lag bland de fem bästa i kvalet, rätt att bjuda in en individuell deltagare från skolan.